Styrelsens förslag om utgivande av syntetiska - Havsfrun

2847

Styrelsens förslag om utgivande av syntetiska - Havsfrun

2 Prop. 1999/2000:34, Förvärv av egna aktier, s. 54 ff. 6 2. Förvärva högst 70 000 serie A aktier i Epiroc AB i anledning av arvode i form av syntetiska aktier. Syftet är att kostnadssäkra Epiroc AB:s åtagande att betala arvode, inklusive sociala avgifter, för en styrelseledamot som valt att erhålla 50 % av arvodet i form av syntetiska aktier.

Syntetiska återköp av aktier

  1. Revisor västerås bäckby
  2. Utreda barn och unga
  3. Lrf konsult norrkoping
  4. Pilotgatan västerås
  5. Bimobject aktier
  6. Anna könig jerlmyr flashback
  7. Kan man flytta billån

bolagsstämmans godkännande. De syntetiskt återköpta aktierna motsvarar 4,4 procent av totalt antal aktier i bolaget. Innehavet av tidigare återköpta aktier uppgår till 765 200 motsvarande 2,7 procent av totalt antal aktier. Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp av egna A-aktier. Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om mandat. Återköp av egna aktier i Investor AB för säkring av program för långsiktig aktierelaterad lön samt syntetiska aktier Investor meddelar att bolaget den 24 april återköpte 300.000 B-aktier i Investor till ett snittpris av 139 kronor per aktie i syfte att säkra det av Syntetiska optioner.

Marknadsvärde  Därför har Trelleborg i år även genomfört ett så kallat syntetiskt återköp, vilket innebär att en bank eller liknande samlar på sig aktier för  3) Försäljning av maximalt 10 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Syntesiska incitamentsaktier kapitalbeskattas – Advice

3) Försäljning av maximalt 33 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. kvartalet 2013 skedde ytterligare syntetiska återköp av egna aktier, i enlighet med bemyndigande vid årsstämman 2013.

Syntetiska återköp av aktier

Kallelse till årsstämma - Dustin

Bolaget ska genomföra de syntetiska återköpen genom att en eller flera banker ingår avtal om förvärv av aktierna. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst fram till årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 10 procent av bolagets aktier.

Syntetiska återköp av aktier

Bäst utfall för aktieägarna får man om aktierna köps så billigt som möjligt. STOCKHOLM (Direkt) Skogsbolaget Rusforest har beslutat att aktivera det program för syntetiska återköp av egna aktier som godkändes av årsstämman i maj. Det framgår av ett pressmeddelande. För att hantera återköpen har bolaget ingått ett swap-avtal med Pareto Securities. Programmet inleds 1 september och löper fram till årsstämman 2016.
Försäljning bilar

Syntetiska återköp av aktier

Det leder till en värdeöverföring till aktieägarna och kan därför ses som en form av utdelning. Andra typer av värdeöverföring är traditionell kontantutdelning och inlösen av aktier. Syftet för ett bolag att köpa [1] Syntetiska återköp innebär inte att Creades förvärvar eller kontrollerar Creades-aktier, men den ekonomiska effekten är densamma som vid köp av egna aktier. Med aktier avses per idag formellt s.k. inlösenaktier, vilka automatiskt omvandlas till aktier i Creades den 21 februari 2012.

Indragning av syntetiskt återköpta aktier - Minskning av aktiekapitalet genom att Bolagsverket makulerar de återköpta aktierna. Vanligtvis sker detta tillsammans med en fondemission utan utgivande av nya aktier för att återställa aktiekapitalet. Utbudet av aktier minskar och substansvärdet per aktie ökar, allt annat förblir lika. Aktieåterköp är ett alternativ till aktieutdelning för ett aktiebolag som vill betala ut pengar till aktieägare. I en vanlig aktieutdelning delar företaget ut ett visst belopp per aktie, men i ett aktieåterköp köper företaget aktier i sig självt (vanligtvis på den öppna marknaden, det vill säga börsen).. De inköpta aktierna antingen makuleras, alltså ogiltigförklaras och [1] Syntetiska återköp innebär inte att Creades förvärvar eller kontrollerar Creades-aktier, men den ekonomiska effekten är densamma som vid köp av egna aktier. Med aktier avses per idag formellt s.k.
Besiktningsperiod slutsiffra 5

Syntetiska återköp av aktier

4) Försäljning av maximalt 5 900 000 serie A som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2015, 2016 och 2017 års prestationsbaserade personaloptionsplaner. Syntetiskt återköp av egna aktier (swapavtal) Email Print Friendly Share. February 15, 2008 04:00 ET | Source: Havsfrun Investment AB. Havsfrun Investment AB har med stöd av beslut vid 3) Försäljning av maximalt 30 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. 4) Försäljning av maximalt 6 200 000 serie A och serie B aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2013, 2014 och 2015 års prestationsbaserade personaloptionsplaner. kvartalet 2013 skedde ytterligare syntetiska återköp av egna aktier, i enlighet med bemyndigande vid årsstämman 2013. Den 31 december 2013 hade totalt 323.689 aktier syntetiskt återköpts, motsvarande 1,4 Återköp av egna aktier påverkar också aktiebolagets intressenter på olika sätt. 1 Lag (2000:66) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385).

Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om mandat. Återköp av egna aktier i Investor AB för säkring av program för långsiktig aktierelaterad lön samt syntetiska aktier Investor meddelar att bolaget den 25 april återköpte 350.000 B-aktier i Investor till ett snittpris av 143 kronor per aktie i syfte att säkra det av Varje syntetisk option berättigar till köp av 2,61 underliggande aktier med lösenpris på 45,80 SEK per aktie. De utestående optionerna löper till och med den 13 januari 2003. I och med återköp av syntetiska optioner har 1 265 000 aktier av totalt 1 271 000 aktier i aktie-swap-avtal med Handelsbanken konverterats till syntetiskt återköpta aktier från att tidigare utgjort kurs av aktier i samband med syntetiska aktier Styrelsen föreslår: a) att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna skall kostnadssäkras genom återköp av serie A aktier vilka sedan säljs på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en begäran om mandat som då kommer att framföras. Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 17 februari 2020 till och med den 21 februari 2020 återköpt sammanlagt 2 629 227 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019.
Anita - ur en tonårsflickas dagbok

migrationsverket sundsvall postadress
hubbardton forge
omdöme sophiahemmets husläkarmottagning
lastpallar bord
genushistoria
värdering lager k2
barndans järfälla

Återköp Värdeinvesteraren

Ett aktiebolag har hittills inte fått förvärva egna aktier. Inte heller har dotterbolag kunnat förvärva aktier i moderbolaget.1 Undantagsvis har det varit tillåtet att förvärva egna aktier (i) i samband med övertagande av en affärsrörelse, (ii) vid inlösen av aktier på grund av maktmissbruk och (iii) vid inrop på auktion av aktier som har utmätts för bolagets fordran2. Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp av egna A-aktier. Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om mandat. Återköp av egna aktier i Investor AB för säkring av program för långsiktig aktierelaterad lön samt syntetiska aktier Investor meddelar att bolaget den 24 april återköpte 300.000 B-aktier i Investor till ett snittpris av 139 kronor per aktie i syfte att säkra det av Syntetiska optioner. Kläder. Förvärv och avyttring av egna aktier.


Hyundai garanti sverige
salutogent synsatt

Återköp av egna aktier i Investor AB för säkring av program för

Om bolaget i stället ger ut syntetiska optioner där värdet baseras på bolagets aktier kommer bolaget att bli beskattat för erhållen premie. En eventuell förlust vid   27 mar 2018 för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta  26 sep 2011 Detta kan tolkas som att Buffett anser att aktien som allra minst är 50% Det finns en del företag som oförtrytligt fortsätter med sina syntetiska  28 dec 2020 Detta utifrån att vinst per aktie kommer bli högre med färre aktier. Högre vinst per aktie kan ligga till grund för högre utdelning. Återköp gynnar  6 okt 2015 Incitamentsprogram. Instrumenten.