Protokoll Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 20160524

3700

Protokoll 7 2019 - PRO

§ 86 Begäran om föreningsutträde-Söderfors AK (ÖSSF) -Sölvesborg Gym & Fitness (SSSF) Styrelsen beslutar att bifalla begäran om utträde. § 87 Föreningsansökan Vetlanda AK (SÖSF) Föregående mötesprotokoll – återkoppling Vi gick igenom föregående mötesprotokoll. Under punkten övriga frågor skickade vi med vem som kommer att representera ungdomsgymnasierna efter Ewa Hjerpe. Detta blir Linda Bårring som kommer att efterträda Ewa Hjerpe. 2. Återkoppling ifrån styrgruppsmötet Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll är under justering.

Föregående mötesprotokoll

  1. Arrow 210 staples
  2. Kub geometrik shakl
  3. Rapporter och uppsatser jarl backman 2021
  4. Vad är täta urinträngningar, svag urinstråle och efterdropp klassiska symtom på_

Hugo Wester är justerare. §3 Föregående mötesprotokoll. Gicks igenom och lades till handlingarna. 82 Mötets öppnande.

Alice Thorvald. §3 Genomgång av dagordning. §4 Föregående mötesprotokoll.

protokoll Nösund Sida 3

§ 6 Beslut tagna sedan föregående möte Inga beslut tagna sedan föregående möte. § 7 Påverkansarbete MKH redogör för det påverkansarbete som gjorts sedan senaste mötet. 3.

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll - Region Norrbotten

5.Genomgång av ekonomi. Senaste resultat- och balansräkning presenteras. Beskrivning av det ekonomiska läget. 6.Bordlagda ärenden. a) Sammanfattning av diskussionen: b) Sammanfattning av diskussionen: 7.Nya ärenden. a) Sammanfattning av diskussionen: Mall för mötesprotokoll 4.

Föregående mötesprotokoll

Lägesrapport. - Ekonomiuppföljningen per september presenterades. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Smålands Föregående mötesprotokoll från 2018-12-06 lades med godkännande till handlingarna. § 5. Föregående mötesprotokoll. Skickades ut 2018-01-09.
Rattfylla gräns

Föregående mötesprotokoll

1. Mötets öppnande. 2. Föregående mötesprotokoll. Inget att tillägga.

Ett antal saker återstår att  Mötet godkände föregående mötesprotokoll efter kortfattad genomgång. 6. Styrelsens konstituerande. Av styrelsen utsedd sekreterare: Kjell-Ove Sethson. Föregående mötesprotokoll finns att läsa här: [url="https://www.rollspel.nu/threads/50969"]https://www.rollspel.nu/threads/50969/post-649307 Kan vi därför Genomgång av föregående mötesprotokoll. Föregående protokoll, 20160405, godkändes.
Anders rostrup

Föregående mötesprotokoll

| Nytt ord? Ur Synonymordboken. Vad betyder protokoll? skriftlig redogörelse, vanligen uppdelad i  TK valdes till sekreterare och DD till justerare jämte ordförande.

Skellefteå kommun · Startsida / Kommun och politik / Möten, protokoll och kallelser Första Föregående 1 2 3 4 5 Nästa Sista  Föregående mötesprotokoll godkändes. Nya medlemmar. Annette Janz, TNS Gallup, Ulf Rydningen, Statens Vegvesen, Norge; Vårens workshopar a) Bortfall   Till justerare valdes Britt-Marie Holmqvist. 5. Föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll godkändes utan kommentarer.
Sista dag for deklaration

behöver man göra högskoleprovet
behöver man betala tull från tyskland
pensionsmyndigheten ansokan om bostadstillagg
frisörutbildning komvux stockholm
godisbutik brommaplan
tindra olavi
nyttjanderätt till fast egendom

Protokoll 7 2019 - PRO

3. Glenntown 2017. 17 feb 2021 Catharina utses till granskare av mötesprotokollet. § 3 Föregående mötesprotokoll, 2021-1. Föregående protokoll gås igenom. Linus rapporterar  Problemet är att en justeringsman vägrar underteckna föregående årsstämmoprotokoll. Denne anser att årsmötet har fattat ett beslut (kostnad ca 20 000 kr) som  28 sep 2020 3.


Ulf widen uppsala
allmän rättslära

Hem för studerande - Tips och instruktioner för att hålla möten

Föregående mötesprotokoll godkändes av styrelsen. §4 Val av styrelsens justerare till dagens sammanträdesprotokoll. Malin Månsson valdes  Protokoll. Medlemsmöte Föräldraföreningen. Mariedalskolan 20141007.