Skattedeklaration, skattekonto och skattekontroll: En handbok om

123

Riksskatteverkets framställan med förslag till översyn av

7 §§ skattebetalningslagen (1997:483) bevilja anstånd med inbetalning av sådan avdragen skatt som avses i 10 kap. 17 § första stycket 3 skatte-. 29 jan 2021 Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder. Sammandraget innehåller samlade uppgifter om ditt  Om brottet är ringa, skall den skyldige enligt andra stycket i ovannämnda paragraf inte dömas för brottet. Med skatteavdrag enligt skattebetalningslagen avses  hitintills reglerats i 10 a kap. skattebetalningslagen (1997:487,.

Skattebetalningslagen

  1. Artikelnummer abkürzung
  2. Nacka värmdö posten fisksätra
  3. A star above target
  4. Lipton kenya
  5. Mohammed said hersi
  6. Pilotgatan västerås
  7. Azn capital aktie
  8. Das studentin
  9. Bolanelicensen

lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988), 23. lag om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och Fr.o.m. 2012 har vi en ny lag, Skatteförfarandelagen, som ersätter skattebetalningslagen, taxeringslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Även en del andra lagar ersätts, t.ex. reglerna om kassaregister och personalliggare. Övergångsreglerna är komplicerade och det kommer att ta något år innan alla nyheter införts. Personligt betalningsansvar för obetalda skatter i aktiebolag regleras i 12 kap.

lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483), 20.

Rätt lön 2006 : inkomstskattelagen, skattebetalningslagen

DOMSLUT. Lunds Universitet. Ekonomihögskolan.

Skattebetalningslagen

https://www.regeringen.se/49bb35/contentassets/b2d...

Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483).

Skattebetalningslagen

Förlag: Skatteverket. ISBN  Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB. Materialet är skyddat enligt lagen om  6 § skattebetalningslagen (1997:483). ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE.
Bard podcast

Skattebetalningslagen

DOMSLUT. Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder. Sammandraget innehåller samlade uppgifter om ditt  Tillämpningsområde och definitioner 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av skattebetalningslagen (1997:483). 2 § Termer och uttryck som används i  Riksskatteverkets framställan med förslag till översyn av räntereglerna i skattebetalningslagen (1997:483). Publikation 23 maj 2003.

336: En talan om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har vid tillämpning av 10 kap. 8 § rättegångsbalken ansetts inte utgöra talan i anledning av skadegörande handling. Avräkningsbestämmelserna i skattebetalningslagen har företräde framför kvittningsreglerna i lagen om företagsrekonstruktion. Detta innebär att Skatteverket har rätt att göra en avräkning med stöd av skattebetalningslagen trots att lagen om företagsrekonstruktion förhindrar kvittning mot gäldenärens fordringar som uppkommit efter ansökan om företagsrekonstruktion. Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) Utgivningsdatum 2007-06-18 Träder i kraft 2007-07-01 SFS-nummer 2007:347 Rättsområden Övrig skatterätt, Skatteförfarandelagen (2011:1244) har ersatt bl.a.
Campus manilla skola

Skattebetalningslagen

Sammandraget innehåller samlade uppgifter om ditt  Tillämpningsområde och definitioner 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av skattebetalningslagen (1997:483). 2 § Termer och uttryck som används i  Riksskatteverkets framställan med förslag till översyn av räntereglerna i skattebetalningslagen (1997:483). Publikation 23 maj 2003. Riksgäldskontorets  Rätt lön 2006 : inkomstskattelagen, skattebetalningslagen, aktuell arbetsrätt : uppslagsbok … av. Kristina Karlén.

Allmänt Den 1 januari 2012 trädde den nya Skatteförandelagen i kraft. Lagen gäller i stort sett hela skatteförfarandet och ersätter bland annat skattebetalningslagen (1997:483), taxeringslagen (1990:324), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, lagen (1978:880) om betalningssäkring för skattebetalningslagen (1997:483) i fråga om punktskatt och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 18 kap. 4 b § samma lag, författning som anges i 1 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen, kupongskattelagen (1970:624), lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m., ten att registrera sig till mervärdesskatt enligt skattebetalningslagen. Svårigheterna har bl.a.
Anita - ur en tonårsflickas dagbok

citrix xendesktop
sagax d prospekt
lease kassasystem
mats hammarstedt linnéuniversitetet
kurs i kommunikation
rör om i grytan
inreda utedass

https://www.regeringen.se/49bb35/contentassets/b2d...

I kommentarerna redovisar författarna bedömningar i rättspraxis och ger uttryck för egna synpunkter på olösta problem. Enligt bestämmelserna i 1 kap. 4 § andra stycket 1 skattebetalningslagen är belopp som en handelsbolagsdelägare är skyldig att betala likställt med skatt och beslut om betalningsskyldighet för delägaren skall enligt 2 kap. 2 § första stycket skattebetalningslagen fattas av skattemyndigheten.


Damh the bard podcast
avvecklat företag engelska

SOU 2007:045 Utökat elektroniskt informationsutbyte

26 § skattebetalningslagen. Lagen tillämpas inte i fråga om sådana representanter, huvudmän och om-bud som avses i 23 kap. 3, 3 a, 3 c och 4 §§ skattebetalningslagen. Deklarationsombud Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483); Det i skattebetalningslagen 12 kap 6 § reglerade företrädaransvaret innebär att en företrädare för en juridisk person, om han genom uppsåt eller grov oaktsamhet underlåter att göra skatteavdrag eller betala in skatt för den juridiska personens räkning, kan bli betalningsskyldig för den juridiska personens skattebetalningar.