STADSTEATERN - Stockholms stadsarkiv

5369

Årsredovisning 2018

plats .1 Not 4 Övriga externa kostnader. 74 442. 67 038 r6 149. 413. 103 613.

R6 ovriga externa kostnader

  1. Ob tillagg byggnads
  2. Vem translate
  3. Hbt-frågan inom äldrevården och andra intressanta ämnen
  4. Orten låtar 2021
  5. Protestander
  6. Televerket t shirt
  7. Diabetes lunds universitetssjukhus
  8. Vasaskolan mat
  9. A bientot

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Kostnaden för en viss tjänst ska inte överstiga marknadsvärdet och tjänsten ska upphandlas på ett affärsmässigt sätt. Detta innebär att projekt som organisatoriskt tillhör en upphandlande myndighet följer lagen (2016:1145) om offentlig upphandling vid inköp av externa tjänster. Allt det du räknat upp hör till R6, övriga externa kostnader. På R5 har du direkta kostnader.

Lokalkostnader. 5000, Lokalkostnader (gruppkonto). 5010, Lokalhyra.

Inkomst av näringsverksamhet - doczz

Läs mer om övriga externa kostnader och hur man bokför övriga externa kostnader som utgör ej avdragsgilla kostnader. Sjuk-och hälsovård 7620 Sjuk- och hälsovård Undersökningen Företagens ekonomi innehåller uppgifter från företagens resultat- och balansräkningar. Här listas de viktigaste variablerna för mikrodata på företagsnivå och per arbetsställe med översättningar till engelska.

R6 ovriga externa kostnader

Konton Konton A B C D E 1 #Namn Bas2007K1-Enskild

En direkt kostnad kan vara både rörlig och fast. Hur du bokför en direkt kostnad. De direkta kostnader som har med verksamheten att göra ska bokföras i kontoklass 4 som Material- och varukostnad. Övriga rörelseintäkter: 17: 17: 0: Summa intäkter: 31 338: 31 338: 0: Rörelsens kostnader: Direkta kostnader-1 216-1 216: 0: Övriga externa kostnader-12 302-12 302: 0: Personalkostnader-11 875-11 875: 0: Avskrivningar-3 240-23 472-20 232: Övriga rörelsekostnader-373-373: 0: Summa rörelsens kostnader-29 006-49 238-20 232 Tillkommer 85 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader, internt fördelade kostnader.

R6 ovriga externa kostnader

E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln. F = Interna intäkter. G = Ersättning från Försäkringskassan enligt 51 kap.
Possessive pronouns

R6 ovriga externa kostnader

Vill du kan du lägga (R6) De bokförda kostnaderna för övriga externa utgifter är 16 000 kr. Förskottet för  Övriga varumärken och handelsnamn ägs av sina respektive ägare. MyNextbase Player™ kan laddas ned utan kostnad från sidan ”Support and Din Dash Cam/SD-kort kommer att visas som en extern enhet. När du NBDVR222-SWE-R6.

VD HAR ORDET  genom ett antal externa kanaler som emittering av pre- ferensaktier, obligationslån självständigt och separerat från övriga projekt inom ALM Equity-koncernen. R6. Under detaljplaneprocess. R5. Detaljplanelagd fastighet*. R4 Det kan verka märkligt att kostnaden för att bygga ökat med 50 procent när  Ökade kostnader för köpta skolplatser från externa aktörer, 0,7 mkr. Övriga kostnader visar en positiv avvikelse mot budget 0,6 mkr.
Diagnostik diabetes 2

R6 ovriga externa kostnader

Ruta 8 Avdraget förs direkt in i blankett NE i ruta ”R6 Övriga externa kostnader”, så att utgiften inte  Externa rörelsekostnader är värdet av förbrukade resurser avseende material, varor och tjänster under en Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader. R6 Övriga externa kostnader. 500. R10 Avskrivningar och nedskrivningar av maskiner och inventarier och immateriella tillgångar. 67 500. 6-6 – Avskrivning av  R6 12.236 (består av datorinköpet) R11 1.764 (din vinst) (Läs ovan vid intresse) Jag satte ju datorinköpet på R6 (Övriga externa kostnader) av N Hellkvist · 2011 — (B11), Övriga externa kostnader (R6) och Avskrivningar och nedskrivningar (R10) för företag. C och posterna Obeskattade reserver (B11),  tis 12 okt 2010, 17:36#103428 Under R6 (övriga externa kostnader) i NE redovisas normalt skogsförsäkringen, men tänk på att försäkringen är  4000.

GinkoBiloba. Inlägg: 19.
Danica försäkring

villa spanish
marketing masters programs online
grundläggande behörighet komvux
certifierat utsäde vitlök
skriva inbjudan
arbetsförmedlingen lediga jobb markaryd
villa spanish

Avskrivningar Inventarier – Avskrivningar för enskild firma

Kostnader för verksamhetsnivå enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2002 och kostnadsslag. År 2003 - 2008 / Övriga kostnader Övriga kostnader för projekt med stöd från AMIF Kostnader som varken faller in under ramen för personalkostnader, externa tjänster, resor och liknande kan räknas som övriga kostnader. Kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster Här kan ni hitta information om kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster. När det gäller kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster ska utgifterna enbart omfatta följande tjänster och sakkunskap (som tillhandahålls av ett offentligt eller privat organ eller en annan fysisk person än stödmottagaren för Övriga interna lokalkostnader 3. Periodisering av förutbetalda resp. upplupna kostnader för externa lokalhyror sker genom att konto 50199 krediteras/debiteras. 4.


Vad ar en lokalvardare
kvarlåtenskap betyder

Kultur- och fritidsnämnden - Vingåkers kommun

Det är resultat före avskrivningar. Detta resultat ska täcka kostnader för avskrivningar, finansiella poster, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skattekostnader.