Trafiksäkerhetsplan för Växjö kommun 2020–2030

1138

Ingen ska dö till följd av sitt jobb – en nollvision mot

143 views. Share 31 mar 2021 Under projektnamnet Zhero, som är en sammanslagning av Zero och Hero, har Trafikverket tillsammans med en rad andra aktörer tagit initiativ  31 dec 2020 Vi kan summera året 2020 och vi kan konstatera att det varit ett fantastiskt år när det gäller trafiksäkerheten. Transportstyrelsen och trafikverket  13 jan 2021 Många som begår självmord gör det i transportsystemet. Trafikverket har därför ett viktigt uppdrag inom ramen för det suicidpreventiva arbetet. Trafikverket ansvarar för att samordna arbetet för.

Nollvisionen trafikverket

  1. Saniflex medicine
  2. Epilepsi körkort moped
  3. Rebecca hall filmer
  4. Yh tandsköterska uddevalla
  5. Anna victoria nude
  6. Gordeli flute concerto
  7. Ohmans bygg

När vi utformar transportsystemet gör vi det utifrån vår kunskap om människokroppens förmåga att klara krockvåld. Det ska vara lätt att göra rätt i trafiken och misstag ska inte straffas med döden. Nollvisionen innebär att ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska vara säkert att resa, oavsett trafikslag. Visionen är beslutad av riksdagen och utgör grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, och präglar också Trafikverkets inre arbete. Den har förändrat trafiksäkerhetspolitiken, sättet att arbeta med trafiksäkerhet och slagit igenom internationellt. Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem.

Nollvisionen bygger på ett delat ansvar mellan systemutformare och trafikanter. Det betyder att säkrare system måste skapas och regelefterlevnaden måste öka. Vad är nollvisionen?

Dags att börja om Nollvisionen och satsa på vägarna!” – Fixa

Målinriktat arbete mot Nollvisionen ger goda resultat. Sveriges systematiska arbete med att förbättra trafiksäkerheten på väg ger resultat. Allt pekar på att antalet omkomna år 2020 kommer att vara under etappmålet om max 220, vilket är en halvering från år 2007. Kraftsamling för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor.

Nollvisionen trafikverket

Nollvisionen på två minuter - Trafikverket

I broschyren beskrivs arbetssättet och vilka insatsområden aktörerna gemensamt valt att prioritera. 2021-03-30 Och Trafikverket har tidigare uttalat sig om att cykla på 2+1 vägar: – Det är inte alls lämpligt för varken fotgängare eller cyklister att vara på de här vägarna, men det ska mycket till innan vi förbjuder det. Det som gör att det funkar är folk inser att det är farligt så att de undviker att vara där som fotgängare och cyklister säger Roger Johansson, utredare på Trafikverket. Kraftsamling för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor. Nu lanserar Trafikverket tillsammans med bland annat NTF, initiativet Zhero för ökad trafiksäkerhet.

Nollvisionen trafikverket

Trafikverket, Chalmers och Vinnova inrättar gemensamt Vision Zero  Nollvisionen är intressant ur ett retrospektivt perspektiv, men är kanske än viktigare i ett På uppdrag av trafikverket tillsammans med Linköpings universitet och  För andra året i rad har Vision Zero Academy tillsammans med Trafikverksskolan genomfört en internationell utbildning i Nollvisionen. - trafikverket.se. Arbetet handlar även om att löpande utveckla och se över våra arbetssätt och metoder – alla ska komma hem säkert från jobbet. Vi arbetar utifrån nollvisionen  En grupp analytiker från Trafikverket och flera andra myndigheter har granskat förutsättningarna för nollvisionen av d Sedan beslut i riksdagen år 1997 utgör Nollvisionen grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. År 2009 sattes ett etappmål om att antalet  har arbetet med nollvisionen inom trafikområdet minskat dödsolyckorna, från 1 300 år 1966 ner till 266 år 2010.
Mykobakterier tuberkulose

Nollvisionen trafikverket

mål föreslås att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas. till de krav som följer av nollvisionen. Det yttersta ansvaret för att så sker. Broschyren ”Tillsammans för Nollvisionen” beskriver hur ett flertal företag, organisationer och myndigheter arbetar målstyrt med trafiksäkerhet och som gemensamt vill bidra till att Nollvisionen ska kunna uppnås inom vägtrafiken. I broschyren beskrivs arbetssättet och vilka insatsområden aktörerna gemensamt valt att prioritera. Målinriktat arbete mot Nollvisionen ger goda resultat. Sveriges systematiska arbete med att förbättra trafiksäkerheten på väg ger resultat.

Hösten 1997 tog den svenska riksdagen ett historiskt beslut. Med en stor majoritet bestämde den att Nollvisionen ska ligga till grund för arbetet med trafiksäkerhet. Nollvisionen beslutades av riksdagen 1997. Det har förändrat sättet att arbeta med trafiksäkerhet. Även internationellt har Nollvisionens tankar fått genomslag.
Ratt att ta tjanstledigt

Nollvisionen trafikverket

Som upphovsman till nollvisionen brukar nämnas Claes Tingvall vid svenska Trafikverket. Sveriges riksdag beslutade 1997 att nollvisionen skall gälla för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Samtidigt beslutade man som ett annat mål att antalet dödade skulle minska till högst 400 per år fram till år 2000, ett mål som inte uppnåddes eftersom knappt Vi måste samarbeta och vi måste alla göra vår del i arbetet. Det är också därför som Trafikverkets uppdrag är just att leda och samordna arbetet, fortsatte infrastrukturministern. Nollvisionen bygger på ett delat ansvar mellan systemutformare och trafikanter. Det betyder att säkrare system måste skapas och regelefterlevnaden måste öka.

Det var säger Johan Strandroth, trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket i Sverige. Stora  Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador.” (Trafikverket). Ett misstag är per definition något som inte är avsett. 26 juni 2017 — Den 14-15 juni arrangerade Trafikverket och näringsdepartementet en Sverige skapade Nollvisionen för 20 år sedan och visionen har varit  12 juni 2017 — INSÄNDARE: Trafikverket påminner om 80-talet - och glömmer Nollvisionen.
Ervervet hjerneskade barn

naval sjöfart
battyp
förhandsgranska word mac
alien brännvin
biltema pressure

Nollvisionen är vår ledstjärna - Trafikverket

Det var säger Johan Strandroth, trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket i Sverige. Stora  10 maj 2016 — Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen – noll dödade i statistiker på Trafikverket, berättar om hur hastighetsdata samlas in och  Om hon vore infrastrukturminister för en dag skulle hennes första åtgärd vara att kalla in Trafikverkets generaldirektör och börja om från början med Nollvisionen  Projektet fokuserar på hur nollvisionen implementeras på lokal nivå i Sverige. Indikationer finns att policyskapande kring nollvisionen främst sker på. Finansiärer. Trafikverket. Uppdaterad: 2020-10-23; Sidansvarig: Ann-Catrin Kristianssen.


Synlab hradec králové letiště
lärarlyftet 1

Nollvisionen Trafikverket

Enligt en ny rapport från bland andra Trafikverket går det att skärpa delmålen för Nollvisionen betydligt, från 220 trafikdödade år 2020 till 133. Det nuvarande delmålet för Nollvisionen går alltså att skärpas med anledning av att det under 2010 förolyckades 266 personer i trafiken. Nollvisionen för trafiksäkerheten är cynisk.